Taggad med social hållbarhet

Åsa Dahlin och Christoffer Carlander från stadsbyggnadskontoret och Lena Berg från...
Emma Holmqvist, forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet....
Presentation av Sverker Henriksson i samband med seminarium om social hållbarhet.
Paul Alarcon, Hållbarhetschef vid Stockholms stads stadsledningskontor berättar om hur han ser på...