Taggad med smart city

En ny screening-metod för att tidigt upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos barn blir inom kort...
Ny AI-baserad screening-metod för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter snart tillgänglig...
Stockholm är en attraktiv region för etablering av nya datacenter. Med Stockholm Data Parks...
I april 2017 antog kommunfullmäktige en strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad....
Maten vi äter ska vara säker. Varje år genomför Stockholms stad nästan 10 000 inspektioner av...
Stockholms stad och föreningen Hello World arrangerade ett programmeringsläger för mellanstadiebarn.
On Friday January 24 all eyes will be on Stockholm´s Globe Arena. Ericsson is set to light up the...
Samtal med Karin Bäcklund, social mediastrateg, Almega, om trender inom sociala medier och...
Micco Grönholm, Director, Brand Development, Pyramid, är varumärkesutvecklare med internationell...
Speech by Margareta Björk, Lord Mayor, City of Stockholm, FTTH conference in London 2013. Tal av...