Taggad med smart city

En ny screening-metod för att tidigt upptäcka läs- och...
Ny AI-baserad screening-metod för tidig upptäckt av läs-...
Stockholm är en attraktiv region för etablering av nya...
I april 2017 antog kommunfullmäktige en strategi för...
Maten vi äter ska vara säker. Varje år genomför...
Stockholms stad och föreningen Hello World arrangerade...
On Friday January 24 all eyes will be on Stockholm´s...
Samtal med Karin Bäcklund, social mediastrateg, Almega,...
Micco Grönholm, Director, Brand Development, Pyramid, är...
Speech by Margareta Björk, Lord Mayor, City of Stockholm,...