Taggad med skolplattformen

Filmen visar hur du skapar och tilldelar en matris i...
Filmen visar hur du hittar Skolverkets bedömningsstöd...
En introduktion till planering och bedömning
Filmen visar hur du lägger till en Chrome-extension, ett...
Filmen går igenom skolplattformens startsida.
I den här filmen får du se hur man skapar ett nytt...
I den här filmen får du en överblick av utvecklingssamtal...
I den här filmen får du se hur man skapar en lärlogg för...
I den här filmen får du se hur man gör en ny Planering i...
En översikt av verktyget Planering och Bedömning