Taggad med skolplattformen

Filmen visar olika sätt att arbeta tillsammans och kommunicera i Teams
Filmen förklarar hur vårdnadshavare till barn och elever i Stockholm stads kommunala verksamhet...
Filmen visar hur du skapar en flik i Teams där gruppens tilldelade planeringar från Planering och...
Filmen beskriver hur du startar ett nytt arbetsmoment i Teams
Filmen beskriver hur du skapar en uppgift inne i Planering och Bedömning.