Taggad med skolplattformen

Hur man skapar ett lovschema i närvarosystemet som administratör
beskriver hur man ser barn med skyddade personuppgifter i närvarosystemet
visar hur man gör en frånvaroanmälan i närvarosystemet
Filmen visar hur du kan använda skolplattformen som en del i din undervisning.
Filmen visar två metoder att arbeta i verktyget för Planering Bedömning samt hur...
Filmen beskriver hur man kan arbeta med planering och bedömning.
Filmen beskriver hur du kan arbeta med uppgifter i Teams
Filmen beskriver hur man kan arbeta med Teams och Sharepoint.
Filmen beskriver hur du återanvänder en planering från Planering och Bedömning i ett arbetsmoment.
Filmen handlar om hur ett kollegium kan arbeta i Teams och Sharepoint.