Taggad med skolplattformen

Från ledarspårets föreläsningar på Eventdagen 2018. Låg upplösning p.g.a. filmens längd. Tider i...
Kort instruktionsfilm för hur du delar ut en uppgift till ditt team
Hur man skapar ett lovschema i närvarosystemet som administratör
beskriver hur man ser barn med skyddade personuppgifter i närvarosystemet
visar hur man gör en frånvaroanmälan i närvarosystemet
Filmen visar hur du kan använda skolplattformen som en del i din undervisning.
Filmen visar två metoder att arbeta i verktyget för Planering Bedömning samt hur...
Filmen beskriver hur man kan arbeta med planering och bedömning.
Filmen beskriver hur du kan arbeta med uppgifter i Teams
Filmen beskriver hur man kan arbeta med Teams och Sharepoint.