Taggad med skolplattformen

I den här filmen får du se hur man gör en ny planering från en mall i Planering Bedömning i...
I den här filmen får du se hur man skapar en lärlogg för gruppen i Planering & Bedömning i...
Övergripande hur skolplattformen kan användas av pedagoger i förskolan.
En film som visar hur nyheter publicerade i SharePoint hamnar på vårdnadshavarens sida.
Filmen visar hur elever/studenter loggar in i skolplattformen
Filmen visar hur personal loggar in i skolplattformen
hur man kopierar avsnitt och anteckningsböcker
beskrivning hur en vårdnadshavare besvarar ett lovschema
Filmen förklarar vad en planering och skolbanken är.
Beskrivning hur man som pedagog kan använda funktionen besvara lovschema