Taggad med skolplattformen

Beskrivning för hur det ser ut för vårdnadshavare på deras startsida
Hur levande läroplan fungerar i det systematiska kvalitetsarbetet för förskolan.
En film om vad skolplattformen är och hur det används inom förskolan
En film som visar hur appen Skolplattform Stockholm fungerar för vårdnadshavarna
I den här filmen får du se hur man skapar en lärlogg för gruppen i Planering & Bedömning i...
Övergripande hur skolplattformen kan användas av pedagoger i förskolan.
En film som visar hur nyheter publicerade i SharePoint hamnar på vårdnadshavarens sida.
Filmen visar hur elever/studenter loggar in i skolplattformen
hur man kopierar avsnitt och anteckningsböcker
beskrivning hur en vårdnadshavare besvarar ett lovschema