Taggad med sharepoint

Kort kom-igång-guide för skolplattformens pedagogiska verktyg för kollegialt samarbete
Kort instruktionsfilm för hur man styr behörighet i sharepoint
Kort film som beskriver hur man laddar upp, redigerar och tar bort en nyhet på sharepoint
Kort film som beskriver innehållet på en webbplats
Att som pedagog radera en nyhet efter publicering
Att som pedagog publicera nyheter i skolplattformen
Att som pedagog redigera en nyhet efter publicering