Taggad med samfundet sankt erik

När Sveavägen breddas 1920 ska halva kvarteret Vargen...