Taggad med södermalms

Södermalms stadsdelsdirektör Christina Rapp Lundahl...
Kari Kainulainen, Maria Ungdom berättar.
Föreläsning...