Taggad med söderandan

Informationskväll för engagerade vuxna om cannabis....
Monica Ahlqvist, öppenvårdsenheten Södermalms...
Henrik Rann närpolisen Södermalm, Stockholm. Föresläsning...