Taggad med pskolplattformen

Att som pedagog radera en nyhet efter publicering
Att som pedagog publicera nyheter i skolplattformen
Att som pedagog skapa uppgift i Teams
Att som pedagog granska återkoppla på uppgift...
Att som pedagog begränsa elevers/studerandes...
Att som pedagog lägga till externa applikationer och...
Att som pedagog använda klassanteckningsboken
Att som pedagog hantera inställningar för ett team i...