Taggad med projekt

Stockholms framtidsgator är ett pilotprojekt där vi testar att använda gatan till något annorlunda.
Södermalm har deltagit i unik studie som främjar barns fysiska aktivitet. 400 barn och 120...