Taggad med polykarbonat

Hör Anne Lagerqvist från kemikaliecentrum berätta om plasten polykarbonat
Kemikaliecentrum om bisfenol A. Filmen är hämtad från webbutbildningen för kemikaliesmart förskola.