Taggad med poesimässan

Balsam Karam, Adam Westman och Gabriel Itkes--Sznap...
Poesitidskriften för unga, firar sitt 20-årsjubileum med...
Poeter från tidskriften ponton och poesiaktivistgruppen...
Marie Lundquist läser ur sin nya diktsamling Dikten är...
Jenny Tunedal framför dikter ur nyutkomna samlingen Rosor...
Emil Boss läser ur sin långdikt Acceleration, om...
Peder Alexis Olsson läser ur sin kommande bok...
Felicia Stenroth har tidigare givit ut romanerna Bilder...
Mats Waltré läser ur sin nya diktsamling, inte bara...
Dikter av samtida isländska poeter. Översättaren John...