Taggad med poesimässan2019

Jonas Brun läser ur sin senaste diktsamling röda bok, och ur en kommande samling (Pequod Press)
Den iransk-svenska poeten Azita Ghahreman berättar om hur hon inspirerats av diktare som Hafez,...
Bengt Berg och Börje Lindström framför en växelsång ur sina böcker Jag går där jag gick och...