Taggad med planering och bedömning

Hur levande läroplan fungerar i det systematiska kvalitetsarbetet för förskolan.
I den här filmen får du se hur man gör en ny planering från en mall i Planering Bedömning i...
I den här filmen får du se hur man skapar en lärlogg för gruppen i Planering & Bedömning i...
Filmen förklarar vad en planering och skolbanken är.
Filmen visar hur du kan använda skolplattformen som en del i din undervisning.
Filmen visar två metoder att arbeta i verktyget för Planering Bedömning samt hur...
Filmen beskriver hur man kan arbeta med planering och bedömning.
Filmen beskriver hur du återanvänder en planering från Planering och Bedömning i ett arbetsmoment.
Filmen visar hur du skapar en flik i Teams där gruppens tilldelade planeringar från Planering och...
Filmen beskriver hur du startar ett nytt arbetsmoment i Teams