Taggad med planering och bedömning

Filmen förklarar vad en planering och skolbanken är.
Filmen visar hur du kan använda skolplattformen som en...
Filmen visar två metoder att arbeta i verktyget för...
Filmen beskriver hur man kan arbeta med planering och...
Filmen beskriver hur du återanvänder en planering från...
Filmen visar hur du skapar en flik i Teams där gruppens...
Filmen beskriver hur du startar ett nytt arbetsmoment i...
Filmen beskriver hur du skapar en uppgift inne i...
Filmen visar hur du skapar en planering i Skolbanken inne...
Filmen beskriver hur du kan arbeta med flexibla...