Taggad med pedagog

Filmen visar olika sätt att arbeta tillsammans och...
Filmen visar hur du skapar en flik i Teams där gruppens...
Filmen beskriver hur du startar ett nytt arbetsmoment i...
Filmen beskriver hur du skapar en uppgift inne i...
Filmen visar hur du skapar en planering i Skolbanken inne...
Filmen beskriver hur du kan arbeta med flexibla...
Filmen visar hur du skapar och tilldelar en matris i...
Filmen visar hur du hittar Skolverkets bedömningsstöd...