Taggad med pedagog

Beskrivning för hur det ser ut för vårdnadshavare på deras startsida
Filmen visar hur personal loggar in i skolplattformen
Filmen förklarar vad en planering och skolbanken är.
Kort instruktionsfilm för hur du delar ut en uppgift till ditt team
Filmen visar hur du kan använda skolplattformen som en del i din undervisning.
Filmen visar två metoder att arbeta i verktyget för Planering Bedömning samt hur...
Filmen beskriver hur man kan arbeta med planering och bedömning.
Filmen beskriver hur du kan arbeta med uppgifter i Teams
Filmen beskriver hur man kan arbeta med Teams och Sharepoint.
Filmen beskriver hur du återanvänder en planering från Planering och Bedömning i ett arbetsmoment.