Taggad med onsdagshistorier

Baron Görtz, Karl XII:s förste minister, utpekades efter kungens död som syndabock för enväldet...
När arbetare och polis drabbade samman mitt i Stockholm en junidag för 100 år sedan flöt blodet i...
När Vasa bärgades påträffades kvarlevorna av två kvinnor. I arkiven skymtar flera kvinnliga...
År 1936 avled fyra patienter på Maria sjukhus då de injicerats med desinfektionsmedel istället...
Att Klara jämnades med marken för att göra plats åt det nya City väcker än idag starka känslor,...
När det svenska välfärdssamhället byggs passar inte alla in. Det får konsekvenser i form av...
Vem bar skulden för slottsbranden 1697? Några såg det som Guds straff, vissa misstänkte den...
Där Sveavägen närmar sig Sergels torg låg kvarteret Putten. Där föddes superstjärnan Jenny Lind,...
Sveriges neutralitet har en äldre historia än vi tror. Under neutral flagg blomstrade svensk...
Hur länge har idrott varit ett publikt nöje i Stockholm? Och hur har stadens idrottsarenor sett...