Taggad med modern tid

Hör om Stockholms viktigaste utvecklingsfaser från den...