Taggad med migration

När spänningarna ökar i Europa under 1900-talets första...
I början av 1900-talet var polisen remissinstans när...
Bland polisens efterlämnade arkiv på Stadsarkivet finns...
Under 1600-talets stormaktstid växte Stockholm till en...
Stockholm har under de senaste 30-40 åren präglats av en...
På 1950-talet rekryterades många tyska kvinnor till...