Taggad med migration

När spänningarna ökar i Europa under 1900-talets första årtionden utökar svenska myndigheter sin...
I början av 1900-talet var polisen remissinstans när någon sökte svenskt medborgarskap. Den här...
Bland polisens efterlämnade arkiv på Stadsarkivet finns spåren efter den särskilda...
Under 1600-talets stormaktstid växte Stockholm till en huvudstad av europeiska mått och...
Stockholm har under de senaste 30-40 åren präglats av en kraftig befolkningstillväxt. Varför vill...
På 1950-talet rekryterades många tyska kvinnor till svensk beklädnadsindustri, kvinnor som kom...