Taggad med medis

Under 1940-talets världskrig ville tre svenska nazistorganisationer hyra Forsgrénska...