Taggad med medioteket

Genomgång hur OneDrive ser ut på dator och i en iOS enhet.
Skapad av Medioteket för Förskolans Skolplattformsutbildning
En film om hur Skolplattformens olika delar hänger ihop
Ett gemensamt pedagogiskt verktyg i syfte att stödja gemensam och kontinuerlig...
Pedagogiskt verktyget i programmet OneNote är ett förslag till arbetssätt för planering,...
Den här filmen beskriver hur du som pedagog i förskolan arbetar med pedagogisk dokumentation i...
hur det går till att fylla i ett en-veckas-schema i skolplattformens närvaro/frånvarosystem,...