Taggad med medioteket

Hur man skapar ett lovschema i närvarosystemet som administratör
beskriver hur man ser barn med skyddade personuppgifter i närvarosystemet
visar hur man gör en frånvaroanmälan i närvarosystemet
I den här filmen får du se hur man skapar ett nytt utvecklingssamtalsunderlag i verktyget...
I den här filmen får du en överblick av utvecklingssamtal i verktyget Planering och bedömning i...
I den här filmen får du se hur man skapar en lärlogg för grupp och individ i verktyget Planering...
I den här filmen får du se hur man gör en ny Planering i verktyget Planering och bedömning i...
En översikt av verktyget Planering och Bedömning
En guide till hur du kan se sammanställningar i Närvarohanteringen
En genomgång av hur närvarolistan fungerar i närvarohanteringen