Taggad med medioteket

Aktuellt på Medioteket med Josef Sahlin
Övergripande hur skolplattformen kan användas av pedagoger i förskolan.
En film som visar hur nyheter publicerade i SharePoint hamnar på vårdnadshavarens sida.
hur man kopierar avsnitt och anteckningsböcker
beskrivning hur en vårdnadshavare besvarar ett lovschema
Beskrivning hur man som pedagog kan använda funktionen besvara lovschema