Taggad med medioteket

hur man kopierar avsnitt och anteckningsböcker
beskrivning hur en vårdnadshavare besvarar ett lovschema
Beskrivning hur man som pedagog kan använda funktionen...
Hur man skapar ett lovschema i närvarosystemet som...
beskriver hur man ser barn med skyddade personuppgifter i...
visar hur man gör en frånvaroanmälan i närvarosystemet
I den här filmen får du se hur man skapar ett nytt...
I den här filmen får du en överblick av utvecklingssamtal...
I den här filmen får du se hur man skapar en lärlogg för...
I den här filmen får du se hur man gör en ny Planering i...