Taggad med medioteket

Modulen som beskrivs finns för Stockholms stads skolpersonal via denna länk:...
En film som visar hur appen Skolplattform Stockholm fungerar för vårdnadshavarna
Modulen som beskriv finns här: https://utbildning.stockholm.se/course/view.php?id=1017
Modulen som beskrivs finns här: https://utbildning.stockholm.se/course/view.php?id=1092
Film om olika tips i PowerPoint Vad som är med i filmen, bara att bläddra: 1. Arkivbilder - 7...
Modulen som beskrivs finns här: https://utbildning.stockholm.se/course/view.php?id=1079
Lärare ger återkoppling till elev från inlämnad uppgift i Teams
Hur elever hittar, utför och lämnar in en uppgift från Teams
I den här filmen får du se hur man gör en ny planering från en mall i Planering Bedömning i...
I den här filmen får du se hur man skapar en lärlogg för gruppen i Planering & Bedömning i...