Taggad med medioteket

I den här filmen får du se hur man gör en ny planering från en mall i Planering Bedömning i...
I den här filmen får du se hur man skapar en lärlogg för gruppen i Planering & Bedömning i...
Kort överblick av klassanteckningsboken och hur du delar ut en uppgift
Steg 18 i kursen Kollegialt arbete i Teams https://utbildning.stockholm.se/course/view.php?id=916
Steg 17 i kursen Kollegialt arbete i Teams https://utbildning.stockholm.se/course/view.php?id=916
Steg 16 i kursen Kollegialt arbete i Teams https://utbildning.stockholm.se/course/view.php?id=916
Steg 15 i kursen Kollegialt arbete i Teams https://utbildning.stockholm.se/course/view.php?id=916
Steg 14 i kursen Kollegialt arbete i Teams https://utbildning.stockholm.se/course/view.php?id=916
Steg 13 i kursen Kollegialt arbete i Teams