Taggad med medioteket

Lärare ger återkoppling till elev från inlämnad uppgift i Teams
Hur elever hittar, utför och lämnar in en uppgift från Teams
I den här filmen får du se hur man gör en ny planering från en mall i Planering Bedömning i...
I den här filmen får du se hur man skapar en lärlogg för gruppen i Planering & Bedömning i...
Kort överblick av klassanteckningsboken och hur du delar ut en uppgift
Steg 18 i kursen Kollegialt arbete i Teams https://utbildning.stockholm.se/course/view.php?id=916
Steg 17 i kursen Kollegialt arbete i Teams https://utbildning.stockholm.se/course/view.php?id=916
Steg 16 i kursen Kollegialt arbete i Teams https://utbildning.stockholm.se/course/view.php?id=916
Steg 15 i kursen Kollegialt arbete i Teams https://utbildning.stockholm.se/course/view.php?id=916