Taggad med medeltiden

När folk bad vid altartavlan Helga Lösen i Svartbrödraklostret hände fantastiska saker! Hör mer...
Hör om Stockholms viktigaste utvecklingsfaser från den "tyska" medeltidsstaden, via den "svenska"...
I början av 1500-talet hyrde många sin bostad av kyrkan, tiggarordnar och andra religiösa...
Hur var det egentligen med kärleken i den lilla trånga staden Stockholm där kyrkan hade ett så...
Hör om Erik den heliges kanoner, hur kung Magnus Eriksson blev rysk-ortodox munk, Stockholms...
Också medeltida stadsbor hamnade i situationer där de behövde berätta var de bodde. Hur gjorde de...