Taggad med medborgarhus

Under 1940-talets världskrig ville tre svenska nazistorganisationer hyra Forsgrénska...