Taggad med ledarskap

För att fortsätta driva digitaliseringen i Skärholmens...
Linda Hamnes, enhetschef biståndsenheten avdelningen för...