Taggad med ledarskap

För att fortsätta driva digitaliseringen i Skärholmens förskolor, hade vi en workshop med...
Thomas Fürth, Kairos future, föreläser för Södermalms chefer om framtidens ledarskap.
Thomas Fürth, Kairos future, föreläser för Södermalms chefer om framtidens ledarskap.
Thomas Fürth, Kairos future, föreläser för Södermalms chefer om framtidens ledarskap.
Thomas Fürth, Kairos future, föreläser för Södermalms chefer om framtidens ledarskap.
Linda Hamnes, enhetschef biståndsenheten avdelningen för äldreomsorg på Södermalms...