Taggad med kvinnor

Under perioden 1730-1920 hade kvinnorna totalt monopol på Stockholms krogar. Hur kom det sig att...
År 1938 blev det lagligt med abort i Sverige om kvinnan hade en allvarlig eller ärftlig sjukdom....
I Tolfternas samkväm deltog hundratals kvinnor från olika samhällsklasser. Bland sömmerskor,...
Möt kändisparet vars blickar möttes på ett pensionat i Florens 1921. Beth Hennings och Gina...
Den 18 september 1889 rymmer fånge 259 Beda Mathilda Wallin från Norrmalms centralfängelse. Men...
Först 1921 fick kvinnor börja studera arkitektur på KTH. Dessförinnan krävdes specialdispens. Men...
Hur skapas egentligen bilden av historien? En ny inventering visar att endast sex procent kvinnor...
För kvinnor som ville syssla med näringsverksamhet i det tidiga 1800-talets Stockholm innebar...
När Vasa bärgades påträffades kvarlevorna av två kvinnor. I arkiven skymtar flera kvinnliga...
Våren 1968 bildade några Stockholmskvinnor Grupp 8.Genom originella aktioner försökte de blåsa...