Taggad med kvinnokamp

Det sena 1800-talet var en tid då olika sociala...
Våren 1968 bildade några Stockholmskvinnor Grupp 8.Genom...