Taggad med kvinnokamp

Det sena 1800-talet var en tid då olika sociala reformrörelser arbetade för att förbättra...
Våren 1968 bildade några Stockholmskvinnor Grupp 8.Genom originella aktioner försökte de blåsa...