Taggad med kulturförvaltningen

Kulturdirektör Robert Olsson summerar sommaren, blickar fram mot hösten och vad som händer på...
Kulturdirektör Robert Olsson summerar sommaren, blickar fram mot hösten och vad som händer på...
Projektledare Eva Camél Fuglseth presenterar höstens utbildningsprogram i Digit or Die.
Projektledare Eva Camél Fuglseth presenterar höstens utbildningsprogram i Digit or Die.
Delprojektledaren Charlotte Vällfors förklarar varför du ska gå utbildningen.
Teatern under bron är ett treårigt projekt som smygstartade under 15 dagar i augusti. Så här...
Vid 18 sommarplatser runt om i staden finns konstverk utställda. Häng med på en konstrunda på...
För sjätte året presenterar Trafikkontoret sommarplatser runt om i staden. I år utvecklas...
Kulturdirektör Robert Olsson önskar glad sommar och visar ett svep över vad vi på...
I början av mars 2020 aktiverade kulturdirektören förvaltningens krisledning med anledning av...