Taggad med klassanteckningsbok

Kort överblick av klassanteckningsboken och hur du delar ut en uppgift
Beskrivning av de olika avsnitten samt hur du hanterar klassanteckningsboken i Teams.
Att som pedagog använda klassanteckningsboken