Taggad med klas lundkvist

När Sveavägen breddas 1920 ska halva kvarteret Vargen...