Taggad med kista

Samtal med politiker från Stockholms stads kulturnämnd, arrangerat i samarbete med Svensk...
Follow Petra Dalunde, Chief Operating Officer at Urban ICT Arena and her NotBoring5GBike during...
Med en cykelpool för anställda och lånecyklar till allmänheten bidrar stadsdelsförvaltningen till...
En teatergrupp med personal visade sig vara ett jättebra sätt att få igång dialog om bemötande,...
Chefer från stadsdelsförvaltning, Jobbtorg, arbetsförmedling, skolor och närpolis träffas...
Järva-Andan är ett nätverk för företag, föreningar och myndigheter som stadsdelsförvaltningarna...
Ungdomsgården Electric i Akalla är en öppen verksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning över...
Demensteamet inom Rinkeby- Kista hemtjänst består av specialutbildade undersköterskor. Deras...
Kvarnens förskolor i Rinkeby jobbar systematiskt med kvalitet i sitt arbete, att fånga upp idéer,...
Kista förskolor sprider personal sin kompetens i till sina kollegor via så kallade...