Taggad med kemikalier

Kemikaliesmart frisör, Miljöförvaltningens seminarium den 14 november 2017. Del 1 av 2. I del 1...
Skadliga kemikalier kan finnas i allt från fönsterputs till plastdockor och husgeråd. Fem...
Anne Lagerqvist på kemikaliecentrum vid miljöförvaltningen föreläser om kemikaliesmart förskola....
Kemikaliekrav - Reach kandidatförteckning och artikel 33.
Uppmärksamheten kring kemikaliefrågor i...
Kemikaliecentrum om organofosfater. Filmen är hämtad från webbutbildningen för kemikaliesmart...
Kemikaliecentrum om högfluorerade ämnen. Filmen är hämtad från webbutbildningen för...
Kemikaliecentrum om ftalater. Filmen är hämtad från webbutbildningen för kemikaliesmart förskola.
Kemikaliecentrum om bromerade flamskyddsmedel. Filmen är hämtad från webbutbildningen för...
Kemikaliecentrum om bisfenol A. Filmen är hämtad från webbutbildningen för kemikaliesmart förskola.
Kemikaliesmart förskola. Varför är kemikaliefrågan viktig och varför är barn särskilt känsliga?...