Taggad med kemikaliecentrum

En seminarieserie i regi av kemikaliecentrum på miljöförvaltningen och Svensk Handel. Denna gång...
Kemikaliekrav - Reach kandidatförteckning och artikel 33.
Uppmärksamheten kring kemikaliefrågor i...
Stockholm har fått ett nytt miljöprogram där Giftfritt Stockholm är ett av målen....
Kemikaliecentrum om organofosfater. Filmen är hämtad från webbutbildningen för kemikaliesmart...
Kemikaliecentrum om högfluorerade ämnen. Filmen är hämtad från webbutbildningen för...
Kemikaliecentrum om ftalater. Filmen är hämtad från webbutbildningen för kemikaliesmart förskola.
Kemikaliecentrum om bromerade flamskyddsmedel. Filmen är hämtad från webbutbildningen för...
Kemikaliecentrum om bisfenol A. Filmen är hämtad från webbutbildningen för kemikaliesmart förskola.
Kemikaliesmart förskola. Varför är kemikaliefrågan viktig och varför är barn särskilt känsliga?...