Taggad med kemikaliecentrum

Skadliga kemikalier kan finnas i allt från fönsterputs...
Hör kemikaliecentrums Anne Lagerqvist berätta om hur...
Anne Lagerqvist på kemikaliecentrum vid...
En seminarieserie i regi av kemikaliecentrum på...
Kemikaliekrav - Reach kandidatförteckning och artikel 33....
Stockholm har fått ett nytt miljöprogram där Giftfritt...
Kemikaliecentrum om organofosfater. Filmen är hämtad från...
Kemikaliecentrum om högfluorerade ämnen. Filmen är hämtad...
Kemikaliecentrum om ftalater. Filmen är hämtad från...
Kemikaliecentrum om bromerade flamskyddsmedel. Filmen är...