Taggad med kemikaliecentrum

Skadliga kemikalier kan finnas i allt från fönsterputs till plastdockor och husgeråd. Fem...
Skadliga kemikalier kan finnas i allt från fönsterputs till plastdockor och husgeråd. Fem...
Skadliga kemikalier kan finnas i allt från fönsterputs till plastdockor och husgeråd. Fem...
Skadliga kemikalier kan finnas i allt från fönsterputs till plastdockor och husgeråd. Fem...
Skadliga kemikalier kan finnas i allt från fönsterputs till plastdockor och husgeråd. Fem...
Den 23 mars redovisade Kemikalieinspektionen ett regeringsuppdrag om plastpartiklar i kosmetiska...
Den 23 mars redovisar Kemikalieinspektionen ett regeringsuppdrag om plastpartiklar i kosmetiska...
Kemikaliesmart frisör, miljöförvaltningens seminarium den 14 november 2017. Del 2 av 2. I del 2...
Kemikaliesmart frisör, Miljöförvaltningens seminarium den 14 november 2017. Del 1 av 2. I del 1...
Den 13 september 2017 hade kemikaliecentrum en helkväll för ett kemikaliesmartare liv....