Taggad med jobbtorg

Filmen om Aim. Genomgång av lokalen, samt insatser, förhållningssätt, metoder och stöd.
Chefer från stadsdelsförvaltning, Jobbtorg, arbetsförmedling, skolor och närpolis träffas...