Taggad med inflyttning

Under 1600-talets stormaktstid växte Stockholm till en...
Stockholm har under de senaste 30-40 åren präglats av en...