Taggad med ikt

För att fortsätta driva digitaliseringen i Skärholmens förskolor, hade vi en workshop med...
Bredband och e-hemtjänst - en samhällsekonomisk analys. Föredrag av Marco Forzati, Senior...
e-Tjänster inom hemtjänsten höjer kvaliteten och frigör resurser. Föredrag av Mikael Lagergren...