Taggad med ict

Follow Petra Dalunde, Chief Operating Officer at Urban ICT Arena and her NotBoring5GBike during...
Bredband och e-hemtjänst - en samhällsekonomisk analys. Föredrag av Marco Forzati, Senior...
e-Tjänster inom hemtjänsten höjer kvaliteten och frigör resurser. Föredrag av Mikael Lagergren...
Ericsson ljussätter Globe Arena (24 januari 2014) för att uppmärksamma att Stockholms stad för 20...