Taggad med husmödrar

På 1940-talet fick uniformsklädda hemvårdarinnor...