Taggad med hovrättspresident

I Sverige skrevs offentlighetsprincipen och tryckfriheten...