Taggad med historia

Under 1700-talet började man betrakta människors känslor som någonting som kunde användas för att...
Karin Kock var professor och nationalekonom. År 1947 blev hon också den första kvinnan att ta...
Frukostseminarium på Stadsarkivet torsdagen den 15 mars 2018, kl. 08.30–10.00. Inledning: Axel...
Hur var det att leva som frånskild kvinna i en tid då ett normalt familjeliv ansågs höra hemma i...
När Sveavägen breddas 1920 ska halva kvarteret Vargen jämnas med marken. Ut rycker Samfundet S:t...
1600-talets diplomater uppträdde också som turister. De hade råd till det bästa som staden hade...
Möt människorna på Grubbens - "armodets, sjukdomens, vansinnets men också flitens och den...
Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till Stadsarkivets utställning: Från pergament...
Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till Stadsarkivets utställning: Från pergament...
Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till Stadsarkivets utställning: Från pergament...