Taggad med historia

Karin Kock var professor och nationalekonom. År 1947 blev hon också den första kvinnan att ta...
Frukostseminarium på Stadsarkivet torsdagen den 15 mars 2018, kl. 08.30–10.00. Inledning: Axel...
Hur var det att leva som frånskild kvinna i en tid då ett normalt familjeliv ansågs höra hemma i...
När Sveavägen breddas 1920 ska halva kvarteret Vargen jämnas med marken. Ut rycker Samfundet S:t...
1600-talets diplomater uppträdde också som turister. De hade råd till det bästa som staden hade...
Möt människorna på Grubbens - "armodets, sjukdomens, vansinnets men också flitens och den...
Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till Stadsarkivets utställning: Från pergament...
Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till Stadsarkivets utställning: Från pergament...
Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till Stadsarkivets utställning: Från pergament...
Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till Stadsarkivets utställning: Från pergament...