Taggad med helge berglund

Att Klara jämnades med marken för att göra plats åt det...