Taggad med gustav iii

Mot 1700-talets slut blev det alltmer populärt att gå på...
Bara tretton år efter 1766 års tryckfrihetsförordning,...