Taggad med framtidsspaning

Stockholms framtidsgator är ett pilotprojekt där vi testar att använda gatan till något annorlunda.