Taggad med flottan

Sveriges neutralitet har en äldre historia än vi tror....